KIERUNEK: REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU

Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów

28 - 30 maja 2019 r., Wrocław

12. konferencja

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Do konferencji pozostało

Zarejestruj się już dziś

Dlaczego warto?

Czyli kilka słów o konferencji

Zarządzający instalacjami muszą zmodernizować swoje zakłady, tak, by spełnić rosnące cele recyklingowe, lecz nie mają jasności co do źródeł sfinansowania tych działań. Nie ułatwiają im tego też procedowane przepisy, które fundamentalnie zmieniają zarówno status, jak i definicję RIPOK-ów

Zakłady MBP muszą zagospodarowywać rosnący strumień odpadów (bio, gabaryty, opakowaniowe), a związane są ciasnym gorsetem dotychczasowych pozwoleń zintegrowanych i zapisów WPGO. Sytuacja jest szczególnie trudna w zakresie zagospodarowania frakcji bio.

Rynek nie jest chętny na odbiór tego, co wytwarzają RIPOK-i, i każe sobie płacić coraz więcej. Rosnące koszty dostosowywania się do wymogów środowiskowych nie pozostają bez wpływu na rentowność zakładów. Na coraz wyższe opłaty za zagospodarowanie odpadów nie patrzą przychylnie gminy, które podniosą opłaty mieszkańcom albo dołożą do systemu. O wszystkich tych problemach rozmawiać będziemy we Wrocławiu na 12. Konferencji MBP – Kierunek: Regionalne centrum recyklingu.

3.

2.

1.

Wybrane tematy konferencji

Pobierz pełen program

28 maja 2019 r.

10:00

ASPEKTY PRAWNE - REGIONALNE CENTRUM RECYKLINGU ORAZ ZMIANA STATUSU RIPOK

Prowadząca: dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska

12:30

PANEL DYSKUSYJNY:

Zmiany prawne i finansowanie systemu i instalacji

- monitoring i kontrola

- wymogi wynikające z BAT i nowych pozwoleń zintegrowanych

- plany dofinansowania instalacji i systemu

- prognoza wpływu zmian w ucpg na funkcjonowanie RIPOK

Moderator: Piotr Talaga, Redaktor prowadzący „Przegląd Komunalny”

14:30 pm

KLUCZOWA ROLA MBP W ZAGOSPODAROWANIU STRUMIENIA BIO ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU INSTALACJI FERMENTACYJNYCH I BIOGAZOWNI Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, ABRYS, Przegląd Komunalny

29 maja 2019 r.

10:00

NOWY WYMIAR INSTALACJI MBP - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Prowadzący: Piotr Szewczyk, Rada RIPOK

13:30

PANEL DYSKUSYJNY:

Zniesienie regionalizacji – szanse i zagrożenia dla RIPOKÓW

Moderator: Tomasz Szymkowiak – ABRYS, Przegląd Komunalny Przedstawiciele: Urzędów Marszałkowskich Izb branżowych RIPOK

15:10

Szkolenie nt. "Nowe wymagania BAT - nowe wyzwania dla instalacji MBP"

Prowadzący: dr inż. Małgorzata Gotowska, dr inż. Piotr Manczarski

30 maja 2019 r.

8:00

WYJAZD STUDYJNY DO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ ZGO Gać Sp. z o. o.,

Gać 90, 55-200 OŁAWA

Konferencja i wypoczynek

Patronat honorowy

Partnerzy

Patronat branżowy

Patroni medialni

Chcesz wiedzieć więcej?

Pozostaw kontakt - odpowiemy w ciągu 24 h